Η Σιδενόρ κι η θυγατρική της Sovel, ανταποκρινόμενες στην πρωτοφανή κατάσταση που έχει προκύψει με τις πλημμύρες, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με σκοπό να συμβάλουν στην ανακούφιση των πληγέντων. Ως πρώτο, άμεσο μέτρο, οι εταιρείες εξασφάλισαν και παρέχουν στις αρμόδιες Αρχές μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού για οικιακή και νοσοκομειακή χρήση για τις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, διασφάλισαν και προωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων για την κάλυψη των βασικών αναγκών των κατοίκων στις ίδιες περιοχές.