Προσκλήσεις απευθύνει ο ΣΕΒΤ για την παρακολούθηση των 2 παράλληλων εκδηλώσεων που διοργανώνει στο πλαίσιο της Έκθεσης FOODTECH 2021 για την Τεχνολογία και τον Εξοπλισμό για τον Κλάδο Τροφίμων και Ποτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 12-15 Νοεμβρίου 2021,
στο Metropolitan Expo:
1. Βιομηχανία 4.0 & εφαρμογές
στον Κλάδο Τροφίμων
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, 13:00 – 15:15
2. Σύγχρονες εξελίξεις στη Διατροφή
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, 12:00-14:00
Οι παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων υγιεινής.