Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών χαιρετίζει την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής και συνεχίζει απερίσπαστα το έργο της, να παράγει με βιώσιμο τρόπο και να προσφέρει στους καταναλωτές προϊόντα ποιοτικά, ασφαλή, με προστιθέμενη αξία.

Oι επιχειρήσεις του κλάδου επενδύουν σε καινοτόμες και βιώσιμες μεθόδους παραγωγής, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και εθελοντικές δεσμεύσεις που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων.

Ένα από τα κύρια ζητήματα που τίθενται στη Στρατηγική και το οποίο αποτελεί προτεραιότητα της Βιομηχανίας Τροφίμων, είναι η Ανασύνθεση των τροφίμων. Άλλωστε σύμφωνα με τον Πρόεδρο κ. Καλούση, «σε μία εποχή που οι καταναλωτές αξιολογούν συνειδητά την ποιότητα, τη διατροφική αξία αλλά και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων που επιλέγουν, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών στέκεται αντάξια των προσδοκιών τους και αποτελεί τον θεματοφύλακα της διατροφής τους».