Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου, η εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Επιχειρήσεων που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), συγκέντρωσε εκπροσώπους της βιομηχανίας, της ασφαλιστικής αγοράς, του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η παρουσία όλων των εκπροσώπων στο πάνελ ήταν καίριας σημασίας, καθώς επέτρεψε τη διακλαδική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων περιβαλλοντικής ευθύνης και βιωσιμότητας.

Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, την ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας και την αξία της ασφάλισης περιβαλλοντικής ευθύνης. Το πάνελ πυροδότησε ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, τη βιωσιμότητα, τις τελευταίες εξελίξεις στην κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων και ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη για συνεργατικές προσπάθειες για την προστασία του πλανήτη , ενισχύοντας τη δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον.