Για 7η συνεχή χρονιά, ο ΣΕΒ πραγματοποιεί την ετήσια έρευνα γνώμης «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν», σε συνεργασία με την εταιρεία MRB. Η έρευνα που έχει εξελιχθεί σε εργαλείο ανάδειξης κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον, από φέτος ανανεώνεται και διευρύνεται με δύο ενότητες, οι οποίες θα αναπροσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν εξελίξεις και τάσεις στην αγορά. Για το 2023 επιλέχθηκαν ενότητες για: 1) το Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον, με στόχευση σε ζητήματα σχετικά με την οργάνωση, τον εκσυγχρονισμό της εργασίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου υπό το φως και της τεχνολογικής εξέλιξης, και στις δράσεις των επιχειρήσεων και της Πολιτείας, ώστε να συμπλέουν με τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και 2) τη Δημιουργία ενός Βιώσιμου Μέλλοντος, με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις είναι σημαντικοί φορείς για κατανόηση των προκλήσεων, ανάδειξη καλών πρακτικών και τον σχεδιασμό ολιστικών δράσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.