Οι διοικήσεις του ΕΜΠ, του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και του ΣΕΒ, έβαλαν τις υπογραφές τους σε δύο συμφωνίες συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις, στις 14 Δεκεμβρίου. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν άμεσα υλοποιήσιμες πρωτοβουλίες και δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της προοπτικής και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.