Ο ρόλος του μετασχηματισμού στις επιχειρήσεις, οι λόγοι αποτυχίας του, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχίας του βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαδικτυακής εκδήλωσης του Κέντρου Αριστείας ΣΕΒ στη Δημιουργική Ηγεσία, με κεντρικό ομιλητή τον Δρα Ανδρέα Αθανασόπουλο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail, Eurobank Holdings. Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης,, χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, Κώστας Αξαρλόγλου, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος. Και οι δύο αναφέρθηκαν στην τργική συγκυρία του πολέμου στην Ουκρανία.

Από τη μεριά του, ο Αλέξανδρος Χατζόπουλος ανέφερε ότι κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει και να ανθίσει είναι κρίσιμο να επιτύχει μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Επεσήμανε επίσης πως υπάρχουν πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματιστεί με επιτυχία, και διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Ωστόσο, το ποσοστό επιτυχίας των μετασχηματισμών είναι αρκετά χαμηλό. Παρουσίασε μάλιστα στοιχεία από σχετική έρευνα του 2020 που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ και η οποία ανέδειξε ότι μόνο το 22% των εταιρειών μετασχηματίστηκε με επιτυχία, σε οικονομικούς όρους ή σε όρους επέκτασης της φήμης τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, όσες το πέτυχαν, το κατάφεραν στη βάση κάποιων κοινών χαρακτηριστικών, δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους, την τεχνολογική εξέλιξη, την ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας καινοτομίας. «Στον ΣΕΒ, δουλεύουμε συστηματικά για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων, για να τις βοηθήσουμε να δημιουργήσουν αξία, να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις της απαιτούμενης ταχείας στροφής και του μετασχηματισμού», σημείωσε ο κ. Χατζόπουλος.