Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (HellasCert), διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα: «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης», την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2021. Ο Δρ. Δημήτρης Θεοδώρου, Quality Manager της SARMED, υπογράμμισε ότι «η υιοθέτηση των απαιτήσεων διεθνών προτύπων και η πιστοποίηση με βάση αυτά, μπορούν να αποτελέσουν για τις επιχειρήσεις, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και ένα εργαλείο βελτίωσης όλων των πτυχών των δραστηριοτήτων τους».