Διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα: «Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης», διοργάνωσαν στις 3 Νοεμβρίου ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την HellasCert. Στην εκδήλωση, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος δήλωσε ότι «μπορούμε να απολαύσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη των προτύπων και κατ’ επέκταση της πιστοποίησης, αλλά βασική προϋπόθεση είναι η εύρυθμη λειτουργία του εγχώριου συστήματος που τα υποστηρίζει».

Η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας κα Θέμις Ευτυχίδου, τόνισε ότι «η ανασυγκρότηση και ο επανασχεδιασμός του μοντέλου ανάπτυξης, που θα βασίζεται στην έξυπνη παραγωγή, στα υψηλής προστιθέμενης αξίας είδη καθώς και σε εμπορεύσιμα, διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποστηριχθεί χωρίς το εθνικό σύστημα υποδομών ποιότητας. Η ΓΓΒ διαδραματίζει καίριο ρόλο σε αυτό καθώς είναι υπεύθυνη για την οριζόντια πολιτική των υποδομών ποιότητας, έχοντας παράλληλα αρμοδιότητα στην εποπτεία αγοράς του μεγαλύτερου μέρους των βιομηχανικών προϊόντων».