Με σειρά επαφών με δυναμικές επιχειρήσεις, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και τους θεσμικούς παράγοντες της περιοχής, και με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της διοίκησης και στελεχών του ΣΕΒ στην Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή και την Ξάνθη.

Κατά τη διάρκεια των επαφών καταγράφηκαν κρίσιμοι αναπτυξιακοί προβληματισμοί και εντοπίστηκαν κοινές κατευθύνσεις δράσης προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας και κοινωνίας, με βάση το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Ανάπτυξη της Θράκης, κατά τις εργασίες της οποίας ο ΣΕΒ είχε παρουσιάσει τεκμηριωμένες προτάσεις. Εκτός από προβλήματα οριζόντιου χαρακτήρα, οι επιχειρήσεις της Θράκης βρίσκονται αντιμέτωπες και με διαχρονικές αστοχίες του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού, ειδικά σε ό,τι αφορά τα δίκτυα υποδομών, τις εκροές ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων, και την αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από τις συναντήσεις, μεταξύ των σημαντικότερων προκλήσεων για την περιοχή βρίσκονται, επίσης: Α. Η επιτάχυνση της αναστροφής της τάσης αποεπένδυσης, με στοχευμένη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για την αύξηση της παραγωγής προστιθέμενης αξίας, τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, και τη δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας. Β.

Η στήριξη των επιχειρήσεων στη διαχείριση του εξαιρετικά υψηλού μεταφορικού κόστους, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των ήδη δρομολογημένων έργων σιδηροδρομικών μεταφορών και των κάθετων στην Εγνατία Οδό αξόνων. Γ. Η δυσκολία συντονισμού των υπηρεσιών της διοίκησης στην περαίωση αιτημάτων των επιχειρήσεων και Δ. Η ενεργός αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού από όμορες χώρες, που πλήττουν δραστικά τη δυναμική της τοπικής παραγωγής.