Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:30-18:15, ο ΣΕΒ διοργανώνει την έκτη θεματική εκδήλωση “InnovationReady” με τίτλο «Έξυπνες υποδομές για βιώσιμη διαβίωση», όπου οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για ευφυείς αισθητήρες ελληνικής σχεδίασης και παραγωγής, συστήματα διαχείρισης ενέργειας και δεξαμενών καυσίμου, λύσεις για τη βελτιστοποίηση κυκλοφορίας και της αστικής κινητικότητας, συστήματα κατανεμημένων data centers, ολοκληρωμένη διαχείριση εργασιακών χώρων, έξυπνη διαχείριση μαρινών και τουριστικών λιμανιών και για το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με επαλήθευση ψήφου.