Με άνοδο στον τζίρο της και στρατηγικές επενδύσεις στην παραγωγή της οδεύει προς το 5Οο έτος της στην ελληνική αγορά η εταιρεία Septona, παραγωγός προϊόντων ατομικής φροντίδας με παγκόσμια παρουσία. Από τον απολογισμό των σημαντικότερων επενδυτικών της κινήσεων, δεν θα μπορούσε να λείπει η ολοκλήρωση το 2022 της κατασκευής της νέας παραγωγικής μονάδας της Septona στα Οινόφυτα Βοιωτίας, επιφάνειας 15.500 τ.μ. και συνολικής επένδυσης 15 εκατ. ευρώ. Την ίδια δε χρονιά προχώρησε και σε εγκατάσταση γραμμής εμφιάλωσης υγρών καλλυντικών, όπως αναφέρει στα πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά της αποτελέσματα. Επιπροσθέτως, στην τρέχουσα χρονιά ολοκλήρωσε και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε όλες τις επιφάνειες των εργοστασίων της στα Οινόφυτα, επένδυση ύψους 2 εκατομμυρίων.Τέλος, οι πωλήσεις του ομίλου Septona ανήλθαν κατά τη χρήση 2022 σε 98,9 εκατ., ευρώ έναντι 84,3 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,4%, η οποία οφείλεται από τη συνολική αύξηση των πωλήσεων της SEPTONA A.E. κατά 13,2 εκατ. ευρώ και την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής στη Βουλγαρία κατά 1,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν το 2022 σε 38,3 εκατ. ευρώ έναντι 34,4 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 11,3%.