Ψηφιακές επιδόσεις που τις κατατάσσουν στην 22η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης των κρατών – μελών της Ε.Ε. για το 2021, έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις,
όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Στον ευρωπαϊκό δείκτη “Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας”, που δείχνει την ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων, η Ελλάδα συγκεντρώνει βαθμολογία 28,5%, όταν ο μέσος όρος είναι 37,6.

Ωστόσο, οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν περισσότερο από τις ευρωπαϊκές προηγμένες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί η ενσωμάτωση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις να είναι αργή στη χώρα μας – πιο αργή από άλλες ευρωπαϊκές αγορές – παρ’όλα αυτά, οι ελληνικές εταιρείες “σκοράρουν” ανέλπιστα καλά σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα big data analytics. Για του λόγου το αληθές, οι ελληνικές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στις πρωτοπόρες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με ποσοστό 34%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που βρίσκεται στο 25%.