Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) παρουσίασε σε διαδικτυακή εκδήλωση τις προκλήσεις και προοπτικές του κλάδου. Όπως έγινε σαφές, το πλέον κρίσιμο ζήτημα τόσο για τη λειτουργία του Κλάδου, όσο για την προστασία του καταναλωτή και την θωράκιση των δημόσιων εσόδων είναι η παραβατικότητα. Το δεύτερο, είναι η ενεργειακή του μετεξέλιξη, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ενεργειακές ανάγκες του καταναλωτή, αλλά και στις οδηγίες της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και τη μηδενική εκπομπή ρύπων έως το 2050. Και για τα δύο σκέλη απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Καθοριστικής σημασίας είναι και η αλλαγή της εμπορικής στρατηγικής, ώστε ο κλάδος να στραφεί από τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα
στα «πράσινα» καύσιμα και τα καύσιμα νέας γενιάς.