Μια πιστοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα επενδύσεων για startups και scale-ups τεχνολογίας, που ήδη μετρά 63.000 ανεξάρτητους επενδυτές από 73 χώρες, φιλοδοξεί να συντελέσει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν και στη βιομηχανία.

Για μια αυξανόμενη κοινότητα Ελλήνων επενδυτών κάνει λόγο ο Γιώργος Πλατάνας, Country Manager της SeedBlink Greece, μιλώντας για τον τρόπο λειτουργίας της επενδυτικής πλατφόρμας και τη διείσδυσή της στην εγχώρια αγορά. Περίοπτη θέση ανάμεσα στις τεχνολογίες που χρηματοδοτούνται έχουν η αυτοματοποίηση, το IoT και η τεχνητή νοημοσύνη. «Προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο αυτή η τεχνολογία, η μεταποιητική βιομηχανία χρειάζεται παθιασμένους ιδρυτές που να μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις», σημειώνει ο ίδιος, βέβαιος ότι η SeedBlink μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών.

Τι ακριβώς είναι η πλατφόρμα της SeedBlink, πώς λειτουργεί και γιατί κάποιος να επιλέξει να συνεργαστεί μαζί σας;

Η SeedBlink είναι μια πλατφόρμα επενδύσεων, εξειδικευμένη σε startup τεχνολογίας για την ευρωπαϊκή καινοτομία, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2020. Ιδρύθηκε από τέσσερα ανώτερα στελέχη με βαθιά γνώση της τεχνολογίας, των οικονομικών και της επιχειρηματικότητας. Η SeedBlink δίνει την ευκαιρία σε ηγέτες από το χώρο της τεχνολογίας και του επιχειρείν να επενδύσουν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε το οικοσύστημα των startup και να εκδημοκρατίσουμε την πρόσβαση σε επενδύσεις νεοφυών εταιρειών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες -ανάμεσα τους και η Ελλάδα- η SeedBlink έχει ως αποστολή της να δημιουργήσει μία αποτελεσματική επενδυτική υποδομή για μεμονωμένα άτομα και θεσμικούς επενδυτές, που συνεργάζονται μεταξύ τους για να βοηθήσουν την προμήθεια, τον έλεγχο, τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη καινοτόμων ευρωπαϊκών εταιρειών τεχνολογίας σε όλα τα στάδια.
Είμαστε ικανοποιημένοι που έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μία κοινότητα με περισσότερους από 63.000 ανεξάρτητους επενδυτές από 73 χώρες, οι οποίοι έχουν χρηματοδοτήσει 255 ευρωπαϊκές εταιρείες με συνολικά κεφάλαια 145 εκατ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιό μας υπάρχουν επίσης 5 ελληνικές εταιρείες και μία αυξανόμενη κοινότητα Ελλήνων επενδυτών τους οποίους και καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή επενδυτικές δυνατότητες σε startups που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ευρύτερη διαδικασία της παραγωγής και αν ναι, υπάρχουν και κάποιες ελληνικές μεταξύ αυτών;

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες που να σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή, αλλά έχουμε κάποια παραδείγματα εταιρειών από το κοντινό παρελθόν.
Για παράδειγμα, τη Yload, μια ψηφιακή πλατφόρμα μεταφορών που προσφέρει πλήρως ψηφιοποιημένες, διαφανείς, λύσεις logistics με δυνατότητα AI και το Agremo, ένα ισχυρό λογισμικό ανάλυσης πεδίου για γεωργία ακριβείας.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι tech startups που συμμετέχουν στην πλατφόρμα και ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας που παρέχεται στους επενδυτές;

Οι startups εξετάζονται και επιλέγονται πολύ προσεκτικά, αναφορικά με τα δεδομένα που πρέπει να θέσουν στη διάθεση μας, προκειμένου να «ανέβουν» στην πλατφόρμα της SeedBlink. Επιπλέον, οφείλουν πρώτα να έχουν περάσει από τη διαδικασία Due Diligence της Επιτροπής Χρηματοδότησης. Η αίτηση εξετάζεται με βάση τις απαιτήσεις του European Crowdfunding Services Providers Regulation (ECSPR), και αν αυτή εγκριθεί, οι ιδρυτές της οφείλουν να συμπληρώσουν το Key Investment Information Sheet (KIIS). Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή των πιθανών κινδύνων της επένδυσης και να εστιάζει σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες του project, τα δικαιώματα και τις απολαβές των επενδυτών, καθώς και τους τύπους των προσφερόμενων εργαλείων, το επιχειρηματικό πλάνο, την επιτυχία που σημειώνεται, τη χρήση κεφαλαίων κ.λπ.

Ποιο εικάζετε ότι θα είναι το αναμενόμενο κέρδος από τη χρηματοδότηση μίας tech startup για τον επενδυτή, μέσω της πλατφόρμας της SeedBlink; Τί δείχνουν τα στατιστικά δεδομένα και οι αριθμοί μέχρι στιγμής;

Οι επενδύσεις σε startup είναι ένας μακροπρόθεσμος τύπος επένδυσης. Οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 4 χρόνια για να δουν αποδόσεις για software και περισσότερα από 6 χρόνια για BioTech και hardware. Η SeedBlink μόλις έκλεισε 3 χρόνια και μέχρι στιγμής σε αυτόν τον σύντομο χρονικό ορίζοντα πετύχαμε με το χαρτοφυλάκιό μας τα παρακάτω αποτελέσματα.
Μία έξοδο (από ένα χαρτοφυλάκιο 60 χρηματοδοτούμενων εταιρειών τεχνολογίας) και πέντε εταιρείες για τις οποίες δώσαμε τη δυνατότητα στους χρήστες να ανταλλάξουν αν θέλουν, μέσω δευτερογενούς αγοράς στην επακόλουθη τιμή που είχε οριστεί σε περίπτωση εξόδου πριν τον προβλεπόμενο χρόνο, με το υψηλότερο ακαθάριστο MOIC (Multiple on Invested Capital) άνω του 4x. Ενθαρρύνουμε τους επενδυτές να έχουν ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς, πολλές γεωγραφικές περιοχές, συνεπενδυτές και την κατάλληλη ωριμότητα, ώστε να μειώσουν το ρίσκο και να λάβουν υψηλότερες αποδόσεις.

Ποιες είναι οι βλέψεις και οι προβλέψεις σας για το Manufacturing industry; Πώς πιστεύετε ότι η πλατφόρμα SeedBlink μπορεί να βοηθήσει και να προωθήσει στην Ελλάδα το εργοστάσιο του μέλλοντος;

Το Manufacturing industry αναμένεται να συνεχίσει να εξελίσσεται με σύγχρονη τεχνολογία, όπως η αυτοματοποίηση, το IoT και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές οι καινοτομίες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, να μειώσουν το κόστος και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων. Προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο αυτή η τεχνολογία, η μεταποιητική βιομηχανία χρειάζεται παθιασμένους ιδρυτές που να μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις.
Η SeedBlink μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών, υποστηρίζοντας τους ιδρυτές των αντίστοιχων startups με την απαραίτητη χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε ένα δίκτυο ειδικών.