Τις λύσεις διεξόδου από την κρίση της πανδημίας και τις προϋποθέσεις για την υπεύθυνη ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου της παραγωγής των ελληνικών αποσταγμάτων συζήτησαν οι παρευρισκόμενοι στην ημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), με τίτλο «Ελληνική Ποτοποιία Αποσταγματοποιία: Διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για την επόμενη μέρα».

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ Νίκος Καλογιάννης τόνισε την επιτακτική ανάγκη υποστήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων (πάνω από το 70% της παραγωγής αλκοολούχων ποτών και αποσταγμάτων εξάγεται σε άλλες χώρες) ώστε να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό της μετά-covid-19 εποχής.

Ο Κώστας Ράπτης, Αντιπρόεδρος ΣΕΑΟΠ, ανέδειξε το θέμα του εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου για την παλαίωση, επισημαίνοντας ότι θα βοηθήσει να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα ελληνικά ποτά στο εξωτερικό, ενώ έκανε αναφορά στις φύρες απόσταξης αλκοολούχων ποτών, προτρέποντας τις αρχές να προβλεφθούν φύρες για κάθε απόσταξη.