Σε μια άκρως ανταγωνιστική και δυναμική αγορά εξελίσσεται αυτή του εμφιαλωμένου νερού, η οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζει έντονη κινητικότητα σε επίπεδο επενδύσεων και νέων παικτών, φέρνοντας καινούργιες ισορροπίες στον εγχώριο κλάδο. Σύμφωνα με το Food Reporter, μια τέτοια περίπτωση αποτελεί το νερό Samaria, το οποίο έχει προχωρήσει στην υλοποίηση μιας επένδυσης, η οποία αφορά στην ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας μέσα από την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου πλάνου, η χανιώτικη εταιρεία αυξάνει την παραγωγή φιαλών PET και PET1,5lt κατά 36.400 τεμάχια την ώρα και την εμφιάλωση γυάλινων φιαλών κατά 5.000 τεμάχια την ώρα. Το συνολικό ενισχυμένο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 8,9 εκατ. ευρώ με φορολογική απαλλαγή 1,2 εκατ. ευρώ και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 1 εκατ. ευρώ.

Μια ακόμη εταιρεία εμφιάλωσης, η Θεόνη ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία μιας νέας γραμμής παραγωγής και νέου κέντρου αποθήκευσης και παροχής υπηρεσιών logistics στον Ελληνόπυργο Μουζακίου στην Καρδίτσα. Η νέα γραμμή θα αυξήσει τον όγκο παραγωγής κατά 60% ανά ημέρα σε συσκευασίες των 500ml & 1500ml, ενώ αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.