Με απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «THRAKON Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Παραγωγής Δομικών Υλικών, Κονιαμάτων, Χρωμάτων και Συγκολλητικών Ουσιών» με δ.τ. «THRAKON AEBE». Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής δομικών προϊόντων» στη θέση 2ο χλμ. Χαλκηδόνας – Θεσσαλονίκης, του Δήμου Χαλκηδόνος του Νομού Θεσσαλονίκης, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.202.290 ευρώ.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα μελετών, επιβλέψεων και κατασκευών οικοδομικών, τεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων σε παντός είδους κτίρια και βιομηχανικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Από τα πρωταρχικά μελήματα της εταιρείας είναι η ασφάλεια των έργων, η αξιοπιστία, και η ικανοποίηση των πελατών μας, χρησιμοποιώντας πάντα τα εξειδικευμένα συνεργεία της. Τα υλικά που χρησιμοποιεί, προέρχονται από αναγνωρισμένους προμηθευτές και κατασκευαστές, και είναι πάντα δοκιμασμένα και συνοδεύονται από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.