Σε ρυθμούς επενδύσεων κινούνται αρκετές μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με το Food Reporter. Σε αυτή την κατεύθυνση, το πράσινο φως έλαβε η οινοποιία Μανουσάκη που εδρεύει στον Πλατανιά Κρήτης για την υπαγωγή μιας επένδυσης στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επένδυση η οποία αφορά στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας του οινοποιείου. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης, ανέρχεται στα 561.696 ευρώ, ενώ το συνολικό ενισχυόμενο κόστος ισούται με 550.441 ευρώ.

Η θεσσαλική εταιρεία με είδη ζαχαροπλαστείου και αρτοποιήματα Άλευρον, προχωρά με τη σειρά της στη δημιουργία νέας μονάδας βιοτεχνίας άρτου, μια επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους το οποίο είναι ίσο με 410.687 ευρώ, ενώ η κρητική επιχείρηση Γεώργιος Βοσκάκης υλοποιεί ένα επενδυτικό πλάνο το οποίο αφορά στην ίδρυση μονάδας για την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης, αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, με συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος 2,979 εκατ. ευρώ.