«Τρέχει» το «U in the future», το graduate program της ΔΕΛΤΑ. Πρόκειται για πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων που δίνει την ευκαιρία σε νέους 21 έως 24 ετών να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους αλλά και να γίνουν μέλη του Ομίλου Vivartia. To «U in the future» έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών και απευθύνεται σε νέους που ολοκληρώνουν σπουδές στους κλάδους Marketing, Consumer Retail, Sustainability, Finance Engineering, Transformation and Business Development, Human Resources και Consulting.