Η Rolco, μονάδα απορρυπαντικών, συμμετείχε στο 2ο Ετήσιο Sustainable Home Care Products Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 8 & 9 Σεπτεμβρίου στην Φρανκφούρτη από την εταιρεία Inventu. Με τη συμμετοχή κορυφαίων βιομηχανιών που παράγουν προϊόντα Οικιακής Φροντίδας, βασικό θέμα του Forum αποτέλεσε η διασύνδεση μεταξύ Εταιρειών και Οργανισμών, ώστε να βρεθούν λύσεις σχετικά με τη συνεχή βελτίωση της αειφορίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (FMCG).

Κεντρικοί άξονες της συζήτησης ήταν μεταξύ άλλων η μείωση του πλαστικού στις συσκευασίες, οι πρακτικές που χρειάζεται να τηρούνται, ώστε να απελευθερώνονται στο περιβάλλον λιγότερες χημικές ουσίες, καθώς και καινοτόμοι τρόποι για το πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος, νερού, απορριμμάτων, αλλά και του γενικότερου αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, από την παραγωγή μέχρι και την απόρριψη (cradle-to-grave).

Ανάμεσα στους βασικούς ομιλητές ήταν ο Πάνος Κωτσάκης, R&D Director της Rolco, ο οποίος μίλησε για τις μελλοντικές προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης των προϊόντων στη βιομηχανία Οικιακής Φροντίδας. Οι κύριες θεματικές της ομιλίας του αφορούσαν τις βιώσιμες πρώτες ύλες, τις καλύτερης ποιότητας και λιγότερες συσκευασίες, τη συμπύκνωση προϊόντων, καθώς και την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών μέσω eco-friendly προϊόντων. «Η παρουσία μας στο Forum είναι πολύ σημαντική για την ROLCO, καθώς βασική μας προτεραιότητα είναι η διαρκής εξέλιξη και ανάπτυξη των προϊόντων οικιακής φροντίδας που διαθέτουμε με βάση πάντα το Sustainability», δήλωσε ο κ. Κωτσάκης.