Οι ηγέτιδες εταιρείες που ενίσχυσαν τις τεχνολογικές τους επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας ισχυροποίησαν τη θέση τους έναντι των ανταγωνιστών τους, επιτυγχάνοντας έως και τετραπλάσια αύξηση εσόδων, σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture. Η μελέτη «Make the Leap, Take the Lead» υπογραμμίζει ότι αυξάνοντας τις επενδύσεις τους σε cloud, τεχνητή νοημοσύνη (AI) και άλλες τεχνολογίες, οι «Ηγέτες» (Leaders) αυξάνουν τα έσοδά τους με ρυθμό πέντε φορές γρηγορότερο σε σχέση με τις εταιρείες «Ουραγούς» (Laggards). Στον αντίποδα, πολλές εταιρείες στην κατηγορία των «Ουραγών» επένδυσαν σε νέες τεχνολογίες για πρώτη φορά, για να διατηρήσουν τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές τους λειτουργίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Μια νέα κατηγορία εταιρειών αναδύθηκε, οι «Άλτες» (Leapfroggers), που συμπίεσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους σε μικρό χρονικό διάστημα μέσω μιας επιθετικής και προοδευτικής τεχνολογικής στρατηγικής που μετέτρεψε τις προκλήσεις του περασμένου έτους σε ευκαιρίες, αυξάνοντας πλέον τα έσοδά τους με τετραπλάσια ταχύτητα έναντι των «Ουραγών». Η μελέτη δείχνει ότι οι εξελισσόμενες στρατηγικές τεχνολογίας αποδίδουν περισσότερο όταν οι εταιρείες εστιάζουν σε τρεις πυλώνες: Replatform – Μετάβαση στο cloud για την ενίσχυση της «Δύναμης Συστημάτων», περιορίζοντας τις περιττές τεχνολογίες και τα αποσυνδεδεμένα δεδομένα σε ολόκληρη την αρχιτεκτονική του IT, γεγονός που μεταφράζεται σε όφελος σε επίπεδο υπολογιστικής ισχύος και ευελιξίας.

Reframe – Εστίαση σε μια στρατηγική τεχνολογίας με αρχικό στόχο την καινοτομία. Οι «Άλτες» μπορούν εύκολα να αλλάζουν την προσέγγισή τους και να αντιμετωπίζουν πιθανά εμπόδια ως ευκαιρίες καινοτομίας με νέες τεχνολογίες.Reach – Επέκταση της πρόσβασης στην τεχνολογία σε όλα τα εσωτερικά τμήματα της επιχείρησης και ανάπτυξη ευρύτερων πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση δεξιοτήτων των εργαζομένων, την ευημερία και την ψυχική τους υγεία.