Η Schneider Electric υποστηρίζει το έργο της IUCN για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ποικιλομορφίας των φυσικών οικοσυστημάτων του κόσμου, με τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διατήρησης IUCN. Το Συνέδριο αυτό αποτελεί βασικό ορόσημο για το περιβάλλον, για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα. Η Schneider Electric, έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει ότι οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προωθούν την κυκλικότητα, να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα και να καταπολεμούν την κλιματική αλλαγή, μέσω αλληλένδετων και αλληλοεξαρτώμενων ενεργειών για ένα μέλλον με θετικό αντίκτυπο για τη φύση.