Παγκόσμια δύναμη στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, η Schneider Electric υποστηρίζει δυναμικά και με συνέπεια την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών που αναδιαμορφώνουν βιομηχανίες, κτίρια και υποδομές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Ο Θανάσης Τσακαρισιάνος, Sales Director EUS & SIS-OEMS Channel και ο Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Sales Account Executive & Sustainability Leader, μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, ενώ αναλύουν προηγμένες λύσεις και εφαρμογές της εταιρείας που συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Με πάνω από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, ποια είναι τα highlights που στέκεται η Schneider Electric Greece;
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Schneider Electric από μία εταιρεία παροχής προϊόντων και λύσεων σχετικών με τη διανομή ισχύος, μετασχηματίστηκε σε έναν όμιλο, που είναι παγκόσμιος ειδικός στη διαχείριση ενέργειας και αυτοματισμού, με την ανάπτυξη νέων ψηφιακών λύσεων.
Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει λύσεις, που απευθύνονται τόσο σε κατοικίες και κτίρια, όσο και σε Data Center, υποδομές και βιομηχανία.
Σχετικά με το χώρο της βιομηχανίας, η εταιρεία μας αποτελεί έναν έμπιστο συνεργάτη στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού της διαχείρισης της ενέργειας και του αυτοματισμού.

Ποια είναι η φιλοσοφία της Schneider Electric Greece και ποιο το όραμά της;
Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε όλους να αξιοποιήσουν κατά τρόπο βέλτιστο την ενέργεια και τους πόρους του πλανήτη μας, συνδέοντας την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα προς όφελος όλων. Η αποστολή μας είναι να είμαστε ο ψηφιακός συνεργάτης για τη Βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά που δραστηριοποιείστε και ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Schneider Electric Greece απέναντι σε αυτές;
Παρόλο που γίνονται σταδιακά αντιληπτά τα οφέλη της ευρείας υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα από τις περισσότερες επιχειρήσεις το πλάνο δράσης προς αυτή την κατεύθυνση.
Η εταιρεία μας προσεγγίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με μία ολιστική προσέγγιση, καινοτομώντας και αναπτύσσοντας μία πλήρη παλέτα λύσεων, που προάγει τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις.

Πως αξιολογείτε τη δυναμική έλευση του Industry 4.0 και την ψηφιοποίηση του βιομηχανικού τομέα στη χώρα μας;
Η περίοδος που διανύουμε είναι ευνοϊκή για την ελληνική βιομηχανία, ως προς το θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, διότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και σύντομα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Βεβαίως, αυτό επιταχύνθηκε από ένα αρνητικό γεγονός, που επηρέασε τις συνήθειες μας και την οικονομία μας και αυτό δεν είναι άλλο από την πανδημία. Ωστόσο, πιστεύουμε πως η διαδικασία ψηφιοποίησης για μία βιώσιμη βιομηχανία ήταν και είναι μονόδρομος για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και βελτιστοποίησης της λειτουργίας της. Με την έξαρση της πανδημίας αναδείχθηκε η αναγκαιότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των παραγωγικών διεργασιών από απόσταση και με ασφάλεια.

Παράλληλα, η απότομη αύξηση της ζήτησης σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους, έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της αποδοτικότητας των υφιστάμενων παραγωγικών μέσων και την αναζήτηση τρόπων για τη βελτίωση της, πάντα στην κατεύθυνση υιοθέτησης ψηφιακών λύσεων.
Βεβαίως, αδιαπραγμάτευτη παρέμεινε η ανάγκη για υψηλά επίπεδα ποιότητας του τελικού προϊόντος και της ασφάλειας του καταναλωτή.

H έννοια του ψηφιακού συνδέεται πλέον όλο και περισσότερο με την έννοια του βιώσιμου. Ποιος είναι ο ρόλος της Schneider Electric σε αυτό το κομμάτι και ποιος ο στόχος της;
Μέσα από τις λύσεις και τα προϊόντα της, η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες και συνεργάτες της, τη δυνατότητα να ξεκινήσουν το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, βοηθώντας τους παράλληλα να πετύχουν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας. Το σημαντικό είναι πως με την ευρεία εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων εργαλείων, τα οποία «ξεκλειδώνουν» εκείνες τις δυνατότητες, που δεν είχαμε στο παρελθόν για την αποδοτικότερη χρήση και ιχνηλασιμότητα των πόρων μας, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και της συντήρησης μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. Όλοι είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Φυσικά, η βιωσιμότητα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, κατ’ επέκτασιν και τις βιομηχανίες. Αντιλαμβανόμαστε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με λύσεις οι οποίες είναι ανοιχτές, διαλειτουργικές, με δυνατότητα τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας (plug-and-play), οι οποίες αξιοποιούν το Internet of Things (IoT), τα Big Data και τα advanced analytics.
Προσφέρουμε με αυτό τον τρόπο πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις που στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να λαμβάνουν εκείνα τα δεδομένα, τα οποία θα χρησιμεύσουν στη λήψη αποφάσεων, πάντα με γνώμονα την προστασία των εργαζομένων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τη μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής συνέχειας και απόδοσης.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της εταιρείας στην αντιμετωπιση της κλιματικής αλλαγής;
Ήμασταν η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που εξέδωσε το βαρόμετρο βιωσιμότητας, ξεκινώντας πριν από 15 χρόνια. Έκτοτε η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας.
Το εταιρικό πρόγραμμα βιωσιμότητας Schneider Sustainability Impact (SSI) καθορίζει τη δράση μας και το αποτύπωμα της επιχειρησιακής λειτουργίας στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Αποτελεί τον οδικό μας χάρτη για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα των δραστηριοτήτων μας ως το 2030 και του εκτεταμένου οικοσυστήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας έως το 2040.
Το 2020, επιταχύναμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας μας ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της, και ενισχύσαμε τις δικές μας δεσμεύσεις για να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα στη λειτουργία μας, αλλά και σε ολόκληρο το οικοσύστημα μας. Πιο συγκεκριμένα, επιτύχαμε να εξοικονομήσουμε 120 Megaton CO2 για τους πελάτες μας. Παράλληλα, προετοιμάσαμε για τα επόμενα χρόνια το σχέδιο δράσης μας για την εταιρική βιωσιμότητα.

Έτσι, για να προχωρήσουμε πέρα από αυτά που έχουμε ήδη επιτύχει και να πάμε τη δράση μας για τη βιωσιμότητα στο επόμενο επίπεδο, ξεκινήσαμε το 2021 με την ανακοίνωση έξι μακροπρόθεσμων δεσμεύσεων. Από τη δράση μας για το κλίμα και το περιβάλλον, έως την αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων, την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά και την οικοδόμηση ενός ισότιμου κόσμου χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στη βιοποικιλότητα – και για πρώτη φορά, καθορίσαμε στόχους βιωσιμότητας σε επίπεδο χώρας.
Είμαστε ευθυγραμμισμένοι με όλους τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για ένα καλύτερο μέλλον. Οι έξι δεσμεύσεις μας θα πλαισιώνουν τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα και θα προσδιορίζουν τη δράση και τον αντίκτυπό μας προς τις επιχειρήσεις, τον πλανήτη και τους ανθρώπους, καλύπτοντας όλες τις πτυχές του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Έχουμε στόχο την ανάπτυξη των «πράσινων» προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων που θα αποτελούν το 80% των πωλήσεων μας και την ενίσχυση της εξοικονόμησης CO2 στους πελάτες, από 120 εκατομμύρια τόνους σήμερα σε 800 μέχρι το 2025! Πρόθεσή μας είναι να προχωρήσουμε περισσότερο από ό,τι πριν στις πράσινες συσκευασίες και σε δράσεις για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Επιπλέον, θα συνεργαστούμε με εταίρους μας στην εφοδιαστική αλυσίδα και θα τους υποστηρίξουμε στην απαλλαγή των δραστηριοτήτων τους από τις εκπομπές του άνθρακα. Η πρωτοβουλία μας επικεντρώνεται στο να επιτύχουμε μία μείωση για τους συνεργάτες μας κατά 50% μέχρι το 2025.
Επιπροσθέτως, το σχέδιο μας περιλαμβάνει δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής αριστείας στους οργανισμούς τους – διασφαλίζοντας παράλληλα για την εταιρεία μας πως θα παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή των προτύπων δεοντολογίας, ασφάλειας και κυβερνοασφάλειας. Δεσμευόμαστε επίσης να επεκτείνουμε την πρόσβαση στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους.

Πόσο σημαντικές είναι οι συνέργειες μεταξύ των εταιρειών στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής; H λύση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και απαιτεί από όλους μας -κυβερνήσεις, εταιρείες, επενδυτές και ιδιώτες- να αναπτύξουμε όχι μόνο λύσεις και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, αλλά ένα ολόκληρο πλαίσιο προσεγγίσεων και συγκεκριμένων δράσεων σε πολλαπλά μέτωπα.
Οι εταιρείες πρέπει να είναι μέρος της λύσης για την κλιματική αλλαγή. Ειδικά εταιρείες, που αποτελούν σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες, όπως η Schneider Electric, έχουν παγκόσμια επιχειρηματική δραστηριότητα και σημαντικές επενδύσεις σε Ε&Α, μπορούν να εργαστούν για ένα πράσινο μέλλον.
Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό. Το προφανές είναι με τα προϊόντα και τις λύσεις τους. Στη συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα να συνεργαστούν με τους πελάτες και προμηθευτές τους και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των δικών τους πράσινων στόχων. Η Schneider Electric ενεργεί όλο και περισσότερο ως σύμβουλος για τους πελάτες της και όχι απλώς ως προμηθευτής αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει πως τους υποστηρίζουμε ώστε να εντοπίσουν ευκαιρίες και να καθορίσουν στρατηγικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης και στην υλοποίηση αυτών.
Για παράδειγμα, η Συμβουλευτική Υπηρεσία για την Κλιματική Αλλαγή (Net zero Project) βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους για το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Πρόσφατα ξεκινήσαμε μια πρωτοβουλία για να βοηθήσουμε τους 1.000 κορυφαίους προμηθευτές μας να μειώσουν κατά το ήμισυ τις εκπομπές CO2 έως το 2025, χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία.
Επίσης, σημαντική είναι και η τεχνογνωσία που έχουν συσσωρεύσει οι εταιρείες, έχοντας τη δυνατότητα να μοιραστούν ένα θησαυρό γνώσεων και τεχνολογιών εξίσου σημαντικό με τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη πρωτοβουλιών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των ομάδων προβληματισμού ή των ΜΚΟ για το κλίμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας είναι οι Καθαρές Πόλεις Μηδενικού Άνθρακα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (Net Zero Carbon Cities), υπό τη συμπροεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Schneider Jean-Pascal Tricoire και του Francesco Starace, Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή του Ομίλου Enel. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να επιταχύνει την απαλλαγή των πόλεων από τις εκπομπές άνθρακα.

Ο πίνακας διανομής μέσης τάσης SM AirSeT, ο οποίος αποτελεί τη νέα λύση της Schneider Electric, ποιο πρόβλημα λύνει και ποια καινοτομία εμπεριέχει;
Η συνεισφορά μας μπορεί να γίνει μέσω, μέσω καινοτόμων προϊόντων, μειώνοντας το συνολικό αποτύπωμα των ρύπων τους. Για παράδειγμα με τη νέα σειρά πινάκων διανομής ισχύος Μέσης Τάσης, SMAirSet, σηματοδοτείται μια τολμηρή μετάβαση προς τη βιωσιμότητα. Αντί του αερίου SF6 ως μονωτικού μέσου, το οποίο συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, χρησιμοποιούμε τον καθαρό αέρα (pure air),επιτρέποντας παράλληλα στους χρήστες να επωφεληθούν πλήρως από τις ψηφιακές δυνατότητες και να «ξεκλειδώσουν» την αξία των δεδομένων τους.

Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι βιομηχανίες από την υιοθέτησή του EcoStruxure;
Οι λέξεις που το χαρακτηρίζουν είναι οι εξής; Ευελιξία, Αποδοτικότητα και Βιωσιμότητα. Με το Ecostruxure δημιουργούμε έξυπνες διεργασίες και παραγωγή μέσω αυτού που ονομάζουμε data driven software based automation.
Αναπτύσσουμε νέα εργαλεία και εφαρμογές, τα οποία είναι ανοιχτά, agnostic, και εύκολα στη χρήση.
Ενοποιούμε τα συστήματα της ενέργειας και του αυτοματισμού, σε επίπεδο λογισμικού, οδηγώντας σε βιώσιμα αποτελέσματα για όλο το οικοσύστημα της βιομηχανίας.
Πιστεύουμε πως έχει έρθει η ώρα του ανοιχτού λογισμικού. Ένα μοντέλο με τη φιλοσοφία των εφαρμογών Plug and Produce, που επί της ουσίας είναι ένας a la carte αυτοματισμός, όπου το κόστος και η απόδοση βελτιστοποιούνται. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών και εργαλείων, εύκολα στη χρήση, τα οποία προσδίδουν ευελιξία στους εργαζόμενους που έχουν αναλάβει τη λειτουργία μίας βιομηχανικής μονάδας.

Το Ecostruxure είναι η προσέγγιση μας για το πώς πρέπει να συνεργάζονται και να λειτουργούν όλα τα δομικά στοιχεία, που αποτελούν το οικοσύστημα μιας βιομηχανίας. Αποτελείται από τρία επίπεδα. Όλα τα προϊόντα (connected devices) πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παράγουν δεδομένα και ταυτόχρονα να είναι σε θέση να τα επικοινωνήσουν. Αυτήν την προσέγγιση έχει ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια η εταιρεία για όλο το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο. Η λεωφόρος των δεδομένων πρέπει να είναι αξιοποιήσιμη και να τροφοδοτεί εργαλεία και λογισμικά (edge control), στο δεύτερο επίπεδο, τα οποία διευκολύνουν και υποστηρίζουν τους εργαζόμενους στην εργασία τους. Εδώ γίνεται και η σύνδεση του ΙΤ με το ΟΤ.

Η πληροφορία πλέον διοχετεύεται στο τρίτο επίπεδο (Apps, Analytics & Services), στο οποίο γίνεται στοχευμένη ανάλυση. Σε αυτό χρησιμοποιούνται καινοτόμα λογισμικά και υπηρεσίες, predictive analytics και εφαρμογές που εξυπηρετούν όλο το οικοσύστημα μιας βιομηχανίας. Είναι σημαντικό επίσης, πως τα προϊόντα και οι λύσεις που προσφέρει η Schneider Electric συνεργάζονται με άλλα υλικά και λογισμικά ανεξαρτήτως κατασκευαστή.

Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς; Ποιες προηγμένες λύσεις προσφέρει η Schneider Electric στις βιομηχανίες και πώς αυτές συμβάλλουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού;
Η Schneider Electric πιστεύει στην ευρεία υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών με μία αίσθηση επείγουσας μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό και βιομηχανικό μοντέλο, πιο καθαρό, πιο ηλεκτρικό και απαλλαγμένο από τις εκπομπές άνθρακα.
Για εμάς, η Ηλεκτρική και Ψηφιακή τεχνολογία είναι η συνταγή για έναν πιο ανθεκτικό και βιώσιμο κόσμο. Αυτό το ονομάζουμε Electricity 4.0 και δημιουργεί έναν νέο ηλεκτρικό κόσμο. H σύγκληση του Electricity 4.0 με το Industry 4.0 επιδρά ως ένας ισχυρός καταλύτης, που τροφοδοτεί τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.

Ο συγκεκριμένος συνδυασμός τους επιτρέπει την ορατότητα και τον έλεγχο της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και τον αντίκτυπο που έχει στην κερδοφορία σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.
Όπως αναφερθήκαμε ήδη, η προσέγγιση μας είναι το Ecostruxure, όπου η έξυπνη παραγωγή στη βιομηχανία πραγματοποιείται μέσω καινοτόμων λογισμικών και υπηρεσιών μαζί με τα συστήματα αυτοματισμού.
Τα δεδομένα έχουν ουσιαστικό ρόλο, όπως για παράδειγμα με τη χρήση του ψηφιακού διδύμου και τη δυνατότητα να προσομοιώσουμε διάφορα σενάρια με τη βοήθεια μεγάλου όγκου ιστορικών δεδομένων.

Επιπροσθέτως, δίνουμε τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουμε, μεγάλο μέρος της λειτουργίας μίας βιομηχανίας, τις διεργασίες, τις διαδικασίες, απομακρυσμένα. Αυτή η δυνατότητα έχει γίνει επιτακτική ειδικά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.
Οι βιομηχανίες λόγω της παγκοσμιοποιημένης δραστηριότητας τους αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω της αστάθειας της αγοράς, του υψηλού ανταγωνισμού και της απότομης διακύμανσης της ζήτησης. Οι τελικοί χρήστες και οι προμηθευτές αναζητούν τρόπους για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Αυτό το επιδιώκουν είτε μέσω της λειτουργικής αποδοτικότητας είτε μέσω της μείωσης του κόστους.

Η Schneider Electric μπορεί να βοηθήσει στην βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας (end-to-end), επαναπροσδιορίζοντας τις διαδικασίες κι ενισχύοντας την συνεργασία των επιμέρους συστημάτων. Για παράδειγμα, μιλώντας με οικονομικά κριτήρια, μπορούμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση της παραγωγικότητας μιας βιομηχανίας τροφίμων κατά 20%, εφαρμόζοντας αντίστοιχες ψηφιακές λύσεις.

Τα ψηφιακά εργαλεία της Schneider Electric
Η Schneider Electric αναπτύσσει τα εξής ψηφιακά εργαλεία:
• Ecostruxure Augment Operator Advisor: Λογισμικό επαυξημένης πραγματικότητας για επίλυση προβλημάτων και καθοδήγηση προσωπικού σε πραγματικό χρόνο.
• Ecostruxure Machine Advisor: Λογισμικό που επιτρέπει στους κατασκευαστές μηχανών (ΟΕΜ) την απομακρυσμένη ιχνηλάτηση, παρακολούθηση και τροποποίηση των μηχανών.
• Ecostruxure Clean In Place Advisor: Λογισμικό για την καταγραφή και παρακολούθηση της διαδικασίας CIP που έχει στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της μείωσης του κόστους παραγωγής στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.
• Ecostruxure Equipment Efficiency Advisor, λογισμικό καταγραφής της απόδοσης των μηχανών παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, που έχει στόχο την αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας.
Εκτός από τα stand alone ψηφιακά εργαλεία μεγάλη έμφαση δίνουμε στα λογισμικά, τα οποία βελτιστοποιούν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας.