Υπερψηφίστηκε από την Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «Κύρωση της Πράξης της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων, η οποία εγκρίθηκε στη Γενεύη στις 2 Ιουλίου 1999».
Με τη νομοθετική πρωτοβουλία η Ελλάδα ολοκληρώνει την ενσωμάτωση των μέχρι σήμερα διεθνών συνθηκών για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα στο ελληνικό σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται, αλλά και επεκτείνεται το σύστημα της προστασίας των βιομηχανικών σχεδίων για τους ημεδαπούς δικαιούχους σε διεθνές επίπεδο, δημιουργώντας και διασφαλίζοντας παράλληλα τη διασύνδεση μεταξύ των διεθνών και περιφερειακών συστημάτων προστασίας με το εθνικό μας σύστημα.

H προστασία των ημεδαπών σχεδιαστών και επιχειρήσεων, που θα μπορούν να επεκτείνουν την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων τους διεθνώς, θα ενισχυθεί, ενώ θα ενδυναμωθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα στη χώρα μας, όπως επίσης και η εξαγωγική παρουσία των ελληνικών προϊόντων διεθνώς με θετικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη της χώρας. Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κα Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, τόνισε, μεταξύ άλλω: «Στόχος μας είναι η προστασία των ημεδαπών σχεδιαστών και επιχειρήσεων, που θα δύνανται να επεκτείνουν την προστασία των σχεδίων και υποδειγμάτων τους διεθνώς, η ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας και κατ’ επέκταση η αύξηση της συμβολής της στο ΑΕΠ, η ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας των ελληνικών προϊόντων διεθνώς και η περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας».