Τα έσοδα από πωλήσεις επίπλων γραφείου και σπιτιού δεν έχουν επηρεαστεί μέχρι στιγμής αρνητικά από τις πρόσφατες εξελίξεις με την πανδημία κορωνοϊού. Τα παραπάνω σημειώνει η διοίκηση της εταιρείας ειδών γραφείων και σπιτιού SATO ΑΕ, τονίζοντας ότι καθιστούν τις ποσοτικές εκτιμήσεις αναφορικά με την μελλοντική επίδραση στα έσοδα του Ομίλου, ιδιαιτέρως δυσχερείς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που έδωσε στη δημοσιότητα η SATO, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 13.632 χιλ., ενώ οι πωλήσεις το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020 ήταν 12.170 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά € 1.462 χιλ. ή 12,01%. Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € 5.802 χιλ. έναντι € 4.818 χιλ. του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2020, με το Μικτό Περιθώριο να βρίσκεται στο 42,56% έναντι 39,59% του αντίστοιχου εννεάμηνο του 2020. Ο Όμιλος για το Α’ εννεάμηνο του 2021 παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους € 1.208 χιλ. αντί κερδών € 790 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου 2020.

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, σημειώνεται ότι «οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της στην εγχώρια οικονομία, την αγορά επίπλων και κατ’ επέκταση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου υπόκεινται σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Με τα μέχρι τώρα διαθέσιμα δεδομένα δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον Όμιλο έως το τέλος του έτους».