Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων της SARMED, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 13485:2016. Η ένταξη των απαιτήσεων του προτύπου αυτού στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της SARMED, το οποίο ήδη καλύπτει τις απαιτήσεις πλήθους προτύπων και κανονισμών (ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001, YA 1348, EK 834/2007, AEOF), επιθεωρήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.

Στο πεδίο πιστοποίησης του ISO 13485:2016 εντάχθηκε η ανασυσκευασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων αποδεικνύοντας έτσι στην πράξη τη δέσμευση της SARMED για τήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και στα External – Value Added Services που προσφέρει στη αλυσίδα εφοδιασμού. Η SARMED εκτός από τις υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες και σε συναφείς με τις κύριες δραστηριότητες τομείς π.χ ανασυσκευασίας, διαχείρισης και ψηφιοποίησης εγγράφων κλπ. Ειδικά στον τομέα της ανασυσκευασίας, η SARMED έχει εξοπλιστεί πλήρως με μηχανήματα εκτυπώσεων, θερμοσυρρίκνωσης και συσκευασίας.

online Webinar: Βελτίωση της ανίχνευσης μεταλλικών ρύπων Το διαδικτυακό σεμινάριο της METTLER TOLEDO Safeline με τίτλο «How to Improve Detection of Real World Metal Contaminants», στις 21 Σεπτεμβρίου, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους κατασκευαστές τροφίμων να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορούν να βελτιστοποιήσουν την απόδοση του εξοπλισμού επιθεώρησης των προϊόντων τους. Εγγραφείτε εδώ για να βελτιώσετε την ανίχνευση μη σφαιρικών ρύπων μετάλλων στο προϊόν σας.