Η SARMED, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξή της, σχεδιάζει, αναπτύσσει και αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις της με προδιαγραφές που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες πρακτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, όπως κάνει γνωστό σε ανακοίνωσή της, ολοκλήρωσε την κατασκευή, τοποθέτηση και σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθμού στο συγκρότημα αποθηκών της «Τρύπιο Λιθάρι» στη Μάνδρα Αττικής.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός, ετήσιας παραγωγής περίπου 1,4 ΜWh και συνολικής ισχύος συστήματος 900 kWp, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θα διοχετεύει την παραγόμενη ενέργεια στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, μειώνοντας έτσι την ζήτηση από το Δημόσιο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. «Ευχαριστούμε θερμά τη BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., ιδιοκτήτρια του συγκροτήματος αποθηκών, η οποία λειτουργώντας πάντα με συναίσθηση της περιβαλλοντικής της ευθύνης, συνέβαλε χρηματοδοτικά στην υλοποίηση της επένδυσης» σημειώνει η εταιρεία SARMED.