Μετά από τρία συναπτά έτη επιτυχημένης συνεργασίας με τη SARMED, η PESCANOVA Hellas ΕΠΕ ανανέωσε τη συνεργασία για ακόμη τρία έτη για την αποθήκευση των προϊόντων κατηγορίας Food Service στις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων της SARMED στη Μάνδρα Αττικής και την πανελλαδική διανομή τους. Η PESCANOVA Hellas ΕΠΕ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα το 2004 και αποτελεί τον βασικό τροφοδότη κατεψυγμένων αλιευμάτων της ελληνικής επιχείρησης.