Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του, παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη στο πρώτο Investor Day, πριν λίγες ημέρες. Ο Όμιλος Σαράντη έκλεισε μια ισχυρή χρονιά το 2023, με πωλήσεις ύψους 482,2 εκατ. ευρώ. Επιδιώκοντας περαιτέρω οργανική ανάπτυξη, ο Όμιλος θέτει τους στόχους για την πενταετία μέχρι το 2028, και τον οδικό χάρτη για να τους επιτύχει. Πρώτο ορόσημο είναι το 2026, όπου ο Όμιλος προσβλέπει σε καθαρές πωλήσεις 660 εκατ. ευρώ με EBITDA 100 εκατ. ευρώ, ενώ το 2028 οι πωλήσεις θα είναι 740 εκατ. ευρώ, με διπλασιασμό του EBITDA στα 120 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος θέτει σαφή επιχειρηματική κατεύθυνση για επίτευξη των στόχων αυτών, και στηρίζεται στην ισχυρή και συνεπή ανάπτυξη της επιχειρησιακής του βάσης μέσω της ανάπτυξης των προϊοντικών του κατηγοριών, στην απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών για επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας, και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, υλοποιώντας ένα επενδυτικό πλάνο 81 εκατ. ευρώ στην πενταετία.

Επίσης προσβλέπει στη δημιουργία ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, με συνολικό Free Cash Flow άνω των 375 εκατ. ευρώ στην πενταετία ως το 2028, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν πέραν των επιχειρηματικών επενδύσεων, τις μελλοντικές εξαγορές και την συνεχιζόμενη πληρωμή μερίσματος των μετόχων. Ο κ. Γιάννης Μπούρας, Deputy CEO του Ομίλου Σαράντη, δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Το αναπτυξιακό μας πλάνο βρίσκεται ήδη σε υλοποίηση και τα πρώτα αποτελέσματα της επιταχυνόμενης πορείας εξέλιξης στην οποία βρισκόμαστε, είναι εντυπωσιακά και ενθαρρυντικά».