Στο 4,81% μειώθηκε το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Swedbank Robur στην Σαράντης. Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η «Εταιρεία»), στα πλαίσια του Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό δυνάμει της αντιστοίχου ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρεία Swedbank Robur Fonder AB την 10/01/22, ότι λόγω πώλησης μετοχών, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που ο μέτοχος κατέχει άμεσα στην Εταιρεία κατήλθε του 5% κατά την 07 Ιανουαρίου 2022 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε σε 4,81% (δηλαδή 3.363.023 δικαιώματα ψήφου).