Κατά το εννεάμηνο του 2021, ο Όμιλος παρουσίασε θετικές επιδόσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιουργούν οι πληθωριστικές πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 299,09 εκ. από € 286,47 εκ. που είχαν διαμορφωθεί κατά το Εννεάμηνο του 2020, καθώς συνεχίζουν να υποστηρίζονται από όλες τις προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου που σχετίζονται με την Οικιακή Φροντίδα και την Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή, όπως είναι η περιποίηση δέρματος, ο καθαρισμός σώματος & χεριών, η αντιηλιακή περιποίηση, τα αρώματα και τα αποσμητικά.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €105,77 εκ., αυξημένες κατά 2,38% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2020, επηρεασμένες θετικά από το κανάλι της ευρείας διανομής. Η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και του μεταφορικού κόστους που αντιστάθμισαν εν μέρει την αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου.

Ως εκ τούτου, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 0,85%, στα € 45,91 εκ. Όσον αφορά τις προοπτικές, ο Όμιλος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί με συγκεκριμένα μέτρα σε όλη τη γεωγραφική του περιοχή, προκειμένου να προστατεύσει την κερδοφορία του. Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση στην ανάπτυξη είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στις συνέργειες και στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή.