Η Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ διοργανώνει μέσα στον Νοέμβριο σεμινάρια για θέματα αιχμής, ως εξής: Στον Τομέα Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας: α. Δια ζώσης Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας Επιχειρήσεων στην Αντιμετώπιση Πυρκαγιών, β. Βία, Παρενόχληση και Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας, γ. Προετοιμασία/Οργάνωση εργοταξίου στα θέματα ασφαλείας και υγείας, δ. Ψυχική Υγεία & Εργασία.

Στον Τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης: Μετάβαση του ISO 22000:2018 σε νέα έκδοση. Στον τομέα Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων: Δια ζώσης Εκπαίδευση με θέμα Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310 552 562.