Προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Αλεξανδρούπολης, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία SABO. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2021.

Με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, η SABO αναλαμβάνει την μηχανολογική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση των γραμμών επεξεργασίας, καθώς και την παράδοσή τους σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.