Η SABO ENVIRONMENTAL ολοκλήρωσε τις εργασίες εγκατάστασης της Μονάδας Μεταβατικής Διαχείρισης Σύμμεικτων Αστικών Στερών Αποβλήτων του Νομού Αρκαδίας, ενώ το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία. Η μονάδα θα διαχειρίζεται 330 tons σύμμεικτων ΑΣΑ σε ημερήσια βάση. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύμβαση που υπογράφηκε με την Ανάδοχο εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αφορά σε έργο «Με το κλειδί στο χέρι» και περιλαμβάνει το σχεδιασμό, κατασκευή του Η/Μ εξοπλισμού, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της γραμμής επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου των συστημάτων αυτοματισμού και ισχύος.