Το εργοστάσιο TULSKY BRICK PLANT στη Ρωσία, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία σειρά αναβαθμίσεων στον παραγωγικό εξοπλισμό που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, ανέθεσε στη SABO να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα νέο αυτόματο πακεταδόρο, ικανό να δημιουργήσει πακέτα που μπορούν να μεταφερθούν απευθείας σε φούρνο Hoffman μέσω ενός συμβατικού περονοφόρου οχήματος.

Η γραμμή παραγωγής τούβλων σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε κατά το διάστημα Δεκέμβριος- Ιανουάριος 2021 με τη στενή συνεργασία του τοπικού προσωπικού, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και τα μέτρα ασφαλείας των τεχνικών.