Το έργο περιλαμβάνει την παροχή πλήρως αυτοματοποιημένων λύσεων για την εκτύπωση, την επισήμανση και τον έλεγχο των έντυπων δεδομένων, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο εξοπλισμός μιας μεγάλης φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, αυτές οι λύσεις αυτοματισμού περιλαμβάνουν την εγκατάσταση μονάδων εκτύπωσης και εφαρμογής ετικετών σε μια σειρά μεταβλητών κωδικών προϊόντων, με ενσωματωμένα συστήματα σάρωσης και οπτικού ελέγχου, μέσω υπερσύγχρονων καμερών OCR/OCV και συσκευών ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα. Το έργο βρίσκεται στο σημείο ολοκλήρωσης αφού μόλις πραγματοποιήθηκε και οριστικοποιήθηκε η δοκιμή FAT στο εργοστάσιο του Ιταλού κατασκευαστή, ARCA, τον οποίο και αντιπροσωπεύει η εταιρεία στην Ελλάδα.

Ο κατάλληλος έλεγχος FAT πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, παρουσία του συνεργάτη της. Η επιτόπια δοκιμή FAT αποτελεί βασικό πυλώνα της παραγωγικής γραμμής της Sabo, ενώ επιτρέπει την διασφάλιση ότι ο παραδοτέος εξοπλισμός ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πελατών και ότι τυχόν προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν πριν από την παράδοση και την εγκατάστασή του.