Η έμπειρη τεχνική ομάδα της SABO ολοκλήρωσε ένα σημαντικό έργο στην Κύπρο σε συνεργασία με την Elysee Irrigation Ltd και συγκεκριμένα ένα αυτόματο σύστημα διακίνησης χαρτοκιβωτίων ποικίλων διαστάσεων, προερχόμενα από διαφορετικές μηχανές παραγωγής.
Από τον χώρο της παραγωγής το σύστημα ανυψώνει τα χαρτοκιβώτια μέσω κάθετου αναβατορίου και τα μεταφέρει σε υψηλότερο επίπεδο προς τον χώρο της αποθήκης, βελτιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το χωροταξικό αποτύπωμα της γραμμής και εξασφαλίζοντας πολύτιμους ελεύθερους χώρους στις παραγωγικές εγκαταστάσεις, για την κίνηση των εργαζομένων αλλά και την αποθήκευση προϊόντων.

Ένας ελεγκτής βάρους είναι εγκατεστημένος στην είσοδο της γραμμής για την αξιόπιστο δυναμικό έλεγχο του βάρους. Αφού αναγνωριστεί ο κωδικός προϊόντος μέσω ενός αναγνώστη 1D & 2D, το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ταξινόμησης (sorting) καθοδηγεί τα κιβώτια σε μία από τις τέσσερις γραμμές συσσώρευσης.
Η ενσωμάτωση αυτόματου συστήματος εκτέλεσης παραγγελιών οδηγεί κάθε διαφορετικό χαρτοκιβώτιο στην απαιτούμενη γραμμή εξόδου, βάσει της πληροφορίας που λαμβάνεται από το σύστημα ERP του πελάτη για την εκάστοτε παραγγελία που πρέπει να εκτελεσθεί.