Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την SABO, η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος ώθησης υλικών για την εταιρεία General Shale, στις εγκαταστάσεις της, στο Μίσιγκαν. Πριν λίγους μήνες, η General Shale ανέθεσε στην ομάδα του Τομέα Κεραμοποιίας της SABO, την κατασκευή και τοποθέτηση ενός συστήματος ώθησης, ώστε να αλλάξει η κατεύθυνση του νωπού υλικού πριν από τον υπάρχοντα κόφτη. Σημειώνεται πως το έργο έπρεπε να παραδοθεί ολοκληρωμένο μέσα σε 5 ημέρες.

Στις εργασίες περιλαμβάνονταν: αποσυναρμολόγηση υπάρχοντων μηχανημάτων, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού, ηλεκτρολογικές εργασίες και προγραμματισμός. Το project παραδόθηκε στην ώρα του, χάρη σε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρήθηκε με συνέπεια. Η νέα γραμμή άνοιξε και κατάφερε να λειτουργήσει με πλήρη ταχύτητα, ήδη από την τρίτη μέρα. Ακόμη, η ομάδα της SABO κατάφερε να πραγματοποιήσει όλες τις μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τις δοκιμές, μέσα σε δύο ημέρες.