Ισχυρή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών κατέγραψε κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους η Σ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΕΒΕ γνωστή και ως OSKAR GREEK DRIED FRUITS, η οποία ιδρύθηκε το 1949 από τον Ιωάννη Συμεών Σπυρίδη και εξειδικεύεται στην επεξεργασία και διακίνηση ξηρών καρπών. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις για το διάστημα 01/07/2022 έως 30/06/2023, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 2.638.040,41 ευρώ από 2.514.759,14 ευρώ που ήταν το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση 123.281,27 ευρώ, ήτοι 4,90%. Παράλληλα, το κόστος των πωληθέντων αγαθών από 1.998.810,14 ευρώ που ήταν το προηγούμενο έτος αυξήθηκε στο ποσό των 2.065.473,58 ευρώ, αύξηση της τάξεως του 3,34% και συγκεκριμένα 66.663,44 ευρώ.

Τέλος, κατά τη συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση, προέκυψαν κέρδη, 221.625,06 ευρώ, και ποσοστό 8,4% επί του κύκλου εργασιών, ενώ την προηγούμενη διαχειριστική χρήση τα κέρδη ήταν ποσού 107.744,39 ευρώ. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της, η διοίκηση της OSKAR εκτιμά πως η τρέχουσα χρήση θα είναι ελαφρώς κερδοφόρα και προβλέπεται ότι ο κύκλος εργασιών θα παρουσιάσει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, περίπου κατά 1,5%, επί του κύκλου εργασιών του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά τις επενδύσεις που υλοποίησε η OSKAR κατά το διάστημα 2022-2023, η εταιρεία προχώρησε σε αγορά μηχανημάτων αξίας 30.000 ευρώ, σε αγορά εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών αξίας 281,45 ευρώ, σε αγορά λοιπού εξοπλισμού αξίας 4.330 ευρώ και σε κατασκευή site αξίας 1.650 ευρώ. Οι παραπάνω επενδύσεις έρχονται σε συμφωνία με τη στρατηγική που έχει επιλέξει η νέα γενιά Σπυρίδη εκσυγχρονίζοντας και αυτοματοποιώντας τις εγκαταστάσεις της εταιρείας με μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών σύγχρονης τεχνολογίας όπως φούρνους, μηχανές κοσκινίσματος, αυτόματες μηχανές συσκευασίας σε κενό αέρος (VACUUM), αυτόματες μηχανές διαλογής, ψυκτικές εγκαταστάσεις.