Προτεραιότητα αποτελεί για τον Όμιλο Rivulis, διεθνή πάροχο καινοτόμων και ολοκληρωμένων λύσεων μικροάρδευσης, το εργοστάσιό του στα Οινόφυτα, κάτι που αποδεικνύεται από τα σχέδια της διοίκησης για την επέκτασή του. Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχειρηματικής μονάδας της Rivulis για την Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία, Βασίλης Κυκρίλης, το εργοστάσιο παραμένει σημαντικό παραγωγικό και διοικητικό κέντρο για τον Όμιλο και στο επόμενο δωδεκάμηνο προτεραιότητα αποτελεί η επέκταση των αποθηκευτικών χώρων, καθώς επίσης και η μεταφορά τεχνογνωσίας για την παραγωγή προϊόντων στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται περαιτέρω καθετοποίηση της μονάδας με νέα γραμμή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων στάγδην άρδευσης καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προκειμένου να ισχυροποιηθεί η ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου. Το εργοστάσιο των Οινοφύτων, σύμφωνα με τον κ. Κυκρίλη, αποτελεί ένα από τα τρία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου και ένα από τα δύο hub που διαθέτει παγκοσμίως για την παραγωγή injection τεχνολογίας σταλακτηφόρων σωλήνων.

Η κερδοφορία του εργοστασίου των Οινοφύτων, βρίσκεται σε υγιή επίπεδα και εφέτος «τρέχει» με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σημειώνεται ότι η ελληνική διοικητική ομάδα του επιχειρηματικού κέντρου Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας, με έδρα τα Οινόφυτα, είναι υπεύθυνη για 4 παραγωγικές μονάδες της Rivulis στην Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία και Αίγυπτο καθώς και τις πωλήσεις σε 43 χώρες.