Την δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αφορά τη χρήση 2022 έδωσε στη δημοσιότητα η REVOIL ΑΕΕΠ, αποτυπώνοντας την προσέγγιση και τις επιδόσεις της στο πλαίσιο του ESG. Στην έκθεση, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Βιώσιμης Ανάπτυξης Global Reporting Initiative (GRI): Επιλογή Core, αναφέρεται ότι η REVOIL θα ακολουθήσει απερίσπαστη και τα επόµενα έτη ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό πλάνο µε στρατηγικές προτεραιότητες, προκειµένου να προσαρµοστεί στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται. Κύριος πυλώνας στο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας τα επόµενα χρόνια και στο πλαίσιο των καθαρότερων µορφών ενέργειας είναι η ενασχόληση της από τα τέλη του 2020 µε το χώρο των ΑΠΕ με τη συμμετοχή της σε εταιρείες φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.

«Το σχέδιο επέκτασης εξελίσσεται πολύ καλά, με την εταιρεία να συμμετέχει ήδη μέσω θυγατρικών της σε μία σειρά από υπό ανάπτυξη έργα ΑΠΕ ύψους 130 MW περίπου, με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 1 MW στην Εύβοια να έχει ηλεκτρισθεί και ένα 3,34 MW στην Αρκαδία να βρίσκεται σε αναμονή ηλέκτρισης», σημειώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της REVOIL κος Γεώργιος Ρούσσος. «Η µέριµνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, ο σεβασµός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωµένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρµονική συνύπαρξη µε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αποτελούν τα κύρια θέµατα της Βιώσιµης Ανάπτυξης της εταιρείας», τονίζει ο ίδιος.