Έκρηξη της ζήτησης για συγκεκριμένα επαγγέλματα, τα οποία, στην πλειονότητά τους, σχετίζονται με την πληροφορική και την τεχνολογία, σημειώνεται στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Τα δεδομένα του LinkedIn, που αποτυπώνονται στην έρευνα “Jobs on the Rise” για το 2024 αποκαλύπτουν τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα τα τελευταία πέντε χρόνια και τις τάσεις, που καθορίζουν τον μελλοντικό κόσμο της εργασίας.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα δείχνουν ότι, στην πρώτη θέση της λίστας με τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα και αυτά που γνωρίζουν τη μεγαλύτερη άνοδο, βρίσκονται οι επιστήμονες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), οι ειδικοί στην ανεύρεση και απόκτηση ταλέντων, οι αναλυτές κυβερνοασφάλειας, οι μηχανικοί δεδομένων και οι σύμβουλοι για συστήματα, εφαρμογές και προϊόντα.
Όπως εξηγεί η έρευνα “Jobs on the Rise” του LinkedIn, οι επιστήμονες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή επιστημονικών μελετών και πειραμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών.

Από την άλλη, ένας αναλυτής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι ένας επαγγελματίας πληροφορικής, υπεύθυνος για την προστασία συστημάτων υπολογιστών, δικτύων και δεδομένων από πιθανές απειλές και παραβιάσεις με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, την παρακολούθηση για τρωτά σημεία και την απόκριση σε συμβάντα. Τέλος, σημαντική αύξηση της ζήτησης καταγράφεται και για μηχανικούς δεδομένων, οι οποίοι συλλέγουν και διαχειρίζονται ακατέργαστα δεδομένα και τα μετατρέπουν σε πληροφορίες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διάφορους αναλυτές σε έναν οργανισμό.