Η Ravago Hellas σε συνεργασία με την Vraykos Bulk Handling Systems, ανέλαβε το έργο αυτοματοποίησης τμήματος της παραγωγικής διαδικασίας και αύξησης της δυναμικότητας για το εργοστάσιο στην Κατερίνη Πιερίας, επιτυγχάνοντας -μεταξύ άλλων- τη βελτίωση του ενεργειακού της αποτυπώματος. Η Ravago Hellas, η οποία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή μονωτικών πάνελ εξηλασμένης πολυστερίνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έθεσε ως στόχο την αυτοματοποίηση της παραλαβής, αποθήκευσης, διακίνησης και τροφοδοσίας των δύο γραμμών παραγωγής της στο εργοστάσιο της Κατερίνης, με τη βασική πρώτη ύλη της, τους κόκκους πολυστερίνης. Ο τρόπος με τον οποίο αναβαθμίστηκε η παραγωγική διαδικασία είναι ιδιαιτέρως ξεχωριστός, καθότι, μέσω της ενσωμάτωσης δυο σιλό αποθήκευσης στη γραμμή παραγωγής η Ravago Hellas σε συνεργασία με τη Vraykos πέτυχε:

• Να μειώσει αισθητά την κατανάλωση πλαστικού. Η πρώτη ύλη αποθηκευόταν σε πλαστικά σακιά 25 kg, τα οποία διανέμονταν από το Λαύριο στην Κατερίνη. Με την εγκατάσταση των σιλό αποθήκευσης καταργείται η χρήση των σάκων συσκευασίας της πρώτης ύλης, τα οποία σε ετήσια βάση επέφεραν πλαστικά απόβλητα 160.000 τεμαχίων (16 τόνοι) που στη συνέχεια ανέθετε η Ravago Hellas σε εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης, καύσης ή ταφής.

• Να μειώσει την κατανάλωση σε καύσιμα περονοφόρων. Κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης, γινόταν χρήση περονοφόρων για την εκφόρτωση και μεταφορά της εντός των αποθηκών. Η μεταφορά των πλαστικών σακιών κόκκων πολυστερίνης εντός του εργοστασίου πραγματοποιούνταν με περονοφόρα τα οποία κατανάλωναν καύσιμα και παρήγαγαν καυσαέριο. Τα σιλό δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγαλύτερου όγκου πολυστερίνης, άρα και ελαχιστοποίησης των εξωτερικών και εσωτερικών διαδρομών μεταφοράς και διανομής του υλικού στη γραμμή παραγωγής.

• Να εξασφαλίσει πιο παραγωγικό χρόνο για τους Χειριστές Βάρδιας, οι οποίοι χρειαζόταν να ανοίγουν χειρωνακτικά τα σακιά, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο στην παραπάνω διαδικασία με κίνδυνο επιβάρυνσης της δικής τους υγείας, καθώς άνοιγαν 180 σακιά πρώτης ύλης/ βάρδια. Λόγω χειρωνακτικής διαλογής πολλές φορές μπορεί να έμεναν υπολείμματα μικροπλαστικών, μεταξύ των κόκκων πολυστερίνης, κατά την διάνοιξη των σακιών. Ο χρόνος και η ενέργεια που απαιτούνταν από τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, πλέον διοχετεύεται στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της γραμμής παραγωγής. Το έργο απέσπασε το Bronze Award στην κατηγορία «Περιβαλλοντική & ενεργειακή πολιτική», στα Manufacturing Excellence Awards 2022.