Στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε πρόσφατα ένα επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας «Ψυγεία Μακεδονίας», συνολικού επιλέξιμου κόστους 5.920.616 ευρώ. Ειδικότερα, με σχετική απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), Γεωργίου Εμμανουήλ, εντάχθηκε στο καθεστώς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας που αφορά στην ίδρυση νέας μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ενίσχυση που θα λάβουν τα Ψυγεία Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 2.279.437,16 ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης. Τα Ψυγεία Μακεδονίας αποτελούν από το 1997 θυγατρική εταιρεία της «Βασίλειος Π. Σιαμπής», μίας οικογενειακής επιχείρησης διανομής φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Η θυγατρική εταιρεία πραγματοποίησε πέρυσι τζίρο 535.254,95 ευρώ, ενώ παρουσίασε καθαρή κερδοφορία ύψους 113.400,24 ευρώ.