Στάση αναμονής φαίνεται να τηρεί η ελληνική βιομηχανία απέναντι στην κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση. Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρώτες, ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι παραγωγικές εταιρείες της χώρας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι δραστηριότητές τους δεν επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό και αναζητούνται λύσεις και εναλλακτικά σχέδια.

Με θυγατρικές εταιρείες και στις δύο χώρες (την Ergopack LLC στην Ουκρανία και τη Hoztorg LLC στη Ρωσία), ο Όμιλος Σαράντη παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και καταρτίζει πλάνα προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική απρόσκοπτη λειτουργία των θυγατρικών, τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και σε επίπεδο παραγωγής. Εξετάζει ακόμη και την κάλυψη της προσωρινής παύσης του εργοστασίου της Ergopack στο Kaniv μέσω γειτονικών θυγατρικών όπως η Ρουμανία και η Πολωνία.

Την ίδια στάση τηρεί ο Όμιλος ELTON, προχωρώντας στην αναστολή της λειτουργίας της ουκρανικής θυγατρικής του. Όπως σημειώνει, η συμμετοχή της εν λόγω θυγατρικής στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δεν εμπίπτει στα επίπεδα σημαντικότητας και ως εκ τούτου δεν επιφέρει ουσιώδη επίδραση σε αυτά. Στάση αναμονής τηρεί και η βιομηχανία τροφίμων, η οποία αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από τις εξελίξεις, καθώς Ρωσία και Ουκρανία αποτελούν τον «σιτοβολώνα της Ευρώπης» και οι διαταραχές μπορεί να επηρεάσουν το κόστος παραγωγής αλεύρου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις τόσο της Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, όσο και της Μύλοι Λούλη και Μύλοι Κεπενού, οι βιομηχανίες παρακολουθούν τις εξελίξεις ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις τιμές αγοράς, καθώς και στη ροή προμηθειών, καθότι δεν έχουν σημαντικό ποσοστό πωλήσεων προς τις εν λόγω χώρες.