To ESG εντάσσεται στη στρατηγική των εταιρειών, δημιουργώντας ένα βιομηχανικό μέλλον βιώσιμο και με κοινωνικό προσανατολισμό.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010, λίγοι επενδυτές έδιναν προσοχή στα δεδομένα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών (ESG) πληροφοριών, σχετικά με τα αποτυπώματα άνθρακα των εταιρειών, τις πολιτικές εργασίας, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και ούτω καθεξής. Σήμερα, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ευρέως από τους επενδυτές. Οι εποχές άλλαξαν και θέλουν την παραγωγή να παρουσιάζει ένα ηθικό-κοινωνικό πρόσημο.

Το E στο ESG προέρχεται από το περιβάλλον (environment), κι αναφέρεται στα περιβαλλοντικά κριτήρια. Με άξονα την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής, οι εκπομπές CO2, η ρύπανση του αέρα, η διαχείριση του νερού, τα απόβλητα είναι οι επιπτώσεις, που μπαίνουν στο επίκεντρο.
Το S, από το social, αναφέρεται στα κοινωνικά κριτήρια που αντιμετωπίζει ένας οργανισμός τις σχέσεις και τη φήμη που καλλιεργεί με ανθρώπους αλλά και ιδρύματα στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείτε. Περιλαμβάνει, επίσης, τις εργασιακές σχέσεις και την ποικιλομορφία στην ένταξη του εργατικού δυναμικού.
Το G, αφορά στη διακυβέρνηση. Τα κριτήρια εστιάζουν στην ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηματική ηθική, τις εργασιακές σχέσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους, τη διαφάνεια, και τα δικαιώματα των μετόχων.

Ακριβώς όπως το ESG είναι αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιείται ένας οργανισμός, τα μεμονωμένα στοιχεία του είναι αλληλένδετα. Για παράδειγμα, τα κοινωνικά κριτήρια αλληλεπικαλύπτονται με τα περιβαλλοντικά κριτήρια και τη διακυβέρνηση όταν οι εταιρείες επιδιώκουν να συμμορφωθούν με τους περιβαλλοντικούς νόμους και τις ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα. Η εστίαση είναι κυρίως στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά, όπως γνωρίζει κάθε ηγέτης, η διακυβέρνηση δεν μπορεί ποτέ να είναι ερμητικά ξεχωριστή. Πράγματι, η επιτυχημένη διακυβέρνηση ενός οργανισμού απαιτεί από τους επικεφαλής να κυριαρχήσουν όχι μόνο στο γράμμα των νόμων αλλά και στο πνεύμα τους – όπως να βρεθούν μπροστά σε παραβιάσεις πριν συμβούν, ή να διασφαλιστεί η διαφάνεια και ο διάλογος με τις ρυθμιστικές αρχές, αντί να υποβάλουν τυπικά μια έκθεση και να αφήσουν τα αποτελέσματα να μιλήσουν μόνοι τους.

Οι επενδύσεις προσανατολισμένες στο ESG γνώρισαν πρωτόγνωρη άνοδο, καθώς οι παγκόσμιες βιώσιμες επενδύσεις ξεπερνούν τα 30 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η σκέψη και η προληπτική δράση στο ESG έγινε τελευταία πιο πιεστική. Η US Business Roundtable κυκλοφόρησε μια νέα δήλωση τον Αύγουστο του 2019 επιβεβαιώνοντας έντονα τη δέσμευση της επιχείρησης για την εφαρμογή του ESG σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων πελατών, υπαλλήλων, προμηθευτών, κοινοτήτων και, φυσικά, μετόχων. Οι προσανατολισμένες επενδύσεις γνώρισαν μετεωρολογική άνοδο. Οι παγκόσμιες βιώσιμες επενδύσεις ξεπερνούν τώρα τα 30 τρισ. δολάρια – αύξηση 68% από το 2014 και δεκαπλάσια από το 2004. Η επιτάχυνση οφείλεται στην αυξημένη κοινωνική, κυβερνητική και καταναλωτική προσοχή, καθώς και στον ευρύτερο αντίκτυπο των εταιρειών, ενώ τόσο οι επενδυτές όσο και τα στελέχη συνειδητοποιούν ότι η ισχυρή πρόταση ESG μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας εταιρείας.

Οι ροές ρεκόρ στις επενδύσεις ESG πρόκειται να συνεχιστούν και ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο θα συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ η δυναμική κατά το τελευταίο έτος για μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μετρήσεων ESG στις χρηματοοικονομικές αναφορές και την καινοτομία προϊόντων θα συνεχιστεί. Ακριβώς όπως κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει τους χιλιάδες τρόπους που οι πρωτοβουλίες ESG έχουν αναπτυχθεί και διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, η ακριβής φύση και η πορεία της προόδου της στα επόμενα χρόνια είναι σχεδόν αδύνατη να προβλεφθεί. Αυτό που φαίνεται πιο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια αλλαγή που δεν θα αντιστραφεί εύκολα.