Πώς τα wearables αυξάνουν τις ικανότητες των εργαζομένων.

Καθώς ο κόσμος της τεχνολογίας προϊόντων που ενσωματώνον ται στο ανθρώπινο σώμα αναπτύσσεται, μερικές βιομηχανίες προσαρμόζονται στις αλλαγές και χρησιμοποιούν την
τεχνολογία αυτή, προκειμένου να μετεξελίξουν τις δραστηριότητές τους. Παρατηρώντας πώς τα wearables μπορούν να επηρεάσουν θετικά τον κλάδο της βιομηχανίας, το κλειδί είναι
να δούμε πέρα από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (formfactors) και να εστιάσουμε στην εφαρμογή. Ίσως είναι καιρός οι εταιρείες να αξιολογήσουν τις δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας και να εξετάσουν τον αντίκτυπό της στις εργασιακές δραστηριότητες των ατόμων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα wearables μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των    εργαζομένων και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας. Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν, λοιπόν, στους εργοδότες νέους τρόπους για να σχεδιάσουν το εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος. Ακολουθούν τα οφέλη του ψηφιακά ενδυναμωμένου εργατικού δυναμικού:

• Ενίσχυση της αντοχής: Ορισμένες επιχειρήσεις που βασίζονται στην χειρωνακτική εργασία, εξοπλίζουν τους εργαζομένους τους με εξωσκελετικές δομές που στοχεύουν στη στήριξη του σώματος, βοηθώντας τους εργαζόμενους να εξοικονομήσουν ενέργεια και να αποφύγουν την πίεση, μεταφέροντας το βάρος των βαρέων φορτίων στο έδαφος ή σε διαφορετικούς μυς για να ενισχύσουν τη δύναμη και αντοχή.

• Αύξηση της όρασης: Η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα μπορεί να ενισχύσουν τις ικανότητες οπτικής αντίληψης των εργαζομένων. Σήμερα, μια πλειάδα επιχειρήσεων εφαρμόζουν αυτές τις τεχνολογίες για να καθοδηγήσουν τη ροή εργασίας και να ενισχύσουν τη συνεργασία και την παραγωγικότητα. Οι πλούσιες δυνατότητες οπτικοποίησης, που παρέχονται από φορητές συσκευές AR ή VR μπορούν να αυξήσουν τις δυνατότητες σχεδιασμού και ανάλυσης. Για παράδειγμα, οι ερευνητές της Pfizer κατάφεραν να απορροφήσουν γρηγορότερα πολύπλοκα δεδομένα σχετικά με τις δομές πρωτεϊνών, μπαίνοντας εικονικά μέσα σε μόρια, μελετώντας τα από κοντά και από κάθε γωνία.

• Βελτίωση της αντιληπτικής ικανότητας: Τα συνδεδεμένα wearables παρέχουν επαυξημένη αντίληψη στους εργαζομένους και βελτιώνουν την ποιότητα στο χώρο εργασίας τους. Επίσης, μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων, παρακολουθώντας τη φυσική κατάσταση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που εργάζεται ο χρήστης, φροντίζοντας να αυξήσουν τις ειδοποιήσεις όταν οι συνθήκες γίνονται επικίνδυνες. Σε ένα εργοστάσιο της Fujitsu, τα «έξυπνα» wearables στον καρπό δίνουν προειδοποίηση σε σημάδια θερμικού στρες, ενώ
σε μια εταιρεία εξόρυξης, τα έξυπνα κράνη εντοπίζουν την κούραση του οδηγού. Υπάρχει σημαντικό οικονομικό όφελος εδώ: Οι αμερικανικές επιχειρήσεις ξοδεύουν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα, αντισταθμίζοντας τους τραυματισμούς στο χώρο εργασίας. Τους επόμενους μήνες και χρόνια, πιθανότατα θα δούμε τα wearables να έχουν ακόμη περισσότερες εφαρμογές και να συνδυάζουν ένα ευρύτερο φάσμα αναδυόμενων τεχνολογιών. Προς το παρόν, το βασικό τους πλεονέκτημα έγκειται στη διατήρηση της ασφάλειας και στην αύξηση των δυνατοτήτων των
εργαζομένων. Ήρθε η ώρα για τις βιομηχανίες που δεν χρησιμοποιούν ακόμη τα wearables, να εκτιμήσουν τις δυνατότητές τους και να επανεξετάσουν τις εφαρμογές τους στο εργατικό δυναμικό.
Σε τελική ανάλυση, ποιος εργοδότης δεν θα ήθελε ένα εργατικό δυναμικό με υπερδυνάμεις;