Σημαντική πρόοδο ως προς τους Στόχους βιωσιμότητας και το φιλόδοξο όραμά της σε σχέση με την «Καινοτόμο εφαρμογή ανανεώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων» για το 2025, σημείωσε η Brambles, η παγκόσμια εταιρεία παροχής λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας που λειτουργεί σε 60 χώρες μέσω της επωνυμίας CHEP.

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, η Brambles αποτελεί πλέον επιχείρηση της οποίας οι λειτουργίες έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Προάγοντας τη δέσμευσή της για Θετική διαχείριση των Αποβλήτων με τη χρήση πλαστικών αποβλήτων στις παλέτες της, φέτος κυκλοφόρησε στην Ευρώπη το πρώτο προϊόν της Brambles που είναι κατασκευασμένο από 100% απόβλητα ανακυκλωμένων πλαστικών, η τροχήλατη παλέτα Q+.

Επίσης, κατέγραψε ποσοστό 32% στη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικούς ρόλους, ενώ είναι Top Employer® σε 17 χώρες. Τέλος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2021, οι δωρεές εξοπλισμού της Brambles συνέβαλαν στην παροχή γευμάτων σε περισσότερα από 17.400.000 άτομα, μέσω των οργανισμών εξοικονόμησης τροφίμων με τους οποίους συνεργάζεται ανά την υφήλιο.