Το Ελληνικό Κέντρο Ανακύκλωσης Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ (ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ) καταγράφει ένα σημαντικό επίτευγμα ως η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που λαμβάνει την πιστοποίηση WEEELABEX για την επεξεργασία απόβλητων ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αυτό το βήμα αντιπροσωπεύει μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της ανακύκλωσης, αντιμετωπίζοντας την αυξανόμενη πρόκληση της διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων, που η συνήθης απόρριψή τους θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον. Με τη διεθνή αγορά ηλεκτρονικών τσιγάρων να αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, η πρωτοβουλία του ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ εξασφαλίζει μια βιώσιμη λύση, επιτρέποντας την ανάκτηση πολύτιμων υλικών και την επιστροφή τους στην κυκλική οικονομία.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, δεν υπήρχε πιστοποιημένη επεξεργασία απόρριψης, φιλική προς το περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων συχνά να καταλήγουν στα οικιακά απορρίμματα ή, να μην αντιμετωπίζονται σωστά στις απλές ροές ηλεκτρονικών αποβλήτων. Λόγω έλλειψης κατάλληλων τεχνολογιών, οι συσκευές απορρίπτονταν με τρόπους που αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Το ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ, μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα έρευνας, σχεδίασε και κατασκεύασε μια υπερσύγχρονη γραμμή επεξεργασίας με την οποία ανακτώνται όλα τα πολύτιμα υλικά και επιστρέφουν στην κυκλική οικονομία. Αυτή η εφαρμογή μηχανικής επεξεργασίας των ηλεκτρονικών τσιγάρων αποτελεί καινοτομία και μια τεχνολογία αιχμής που δίνει τη λύση στην επεξεργασία αυτού του κρίσιμου ρεύματος αποβλήτων. Η διαδικασία πιστοποίησης αξιολόγησε εκτενώς τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας επεξεργασίας, ενώ η εξαγορά του Ελληνικού Κέντρου Ανακύκλωσης από τον Όμιλο Polygreen το 2023 ενισχύει τις περαιτέρω δυνατότητες και την εμβέλεια της πρωτοβουλίας αυτής.